Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi o dane osobowe, które są zapisywanych w plikach COOKIES.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorami Państwa danych są:Żaneta Zacharska – Mendyka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Żaneta Zacharska – Mendyka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 lok.1a, 26-600 Radom, NIP: 948-241-59-67 oraz Michał Mendyka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Mendyka, ul. Legionów Polskich 4D, 26-400 Przysucha, NIP: 948-200-65-71, dalej jako: Kancelaria.

Administratorzy danych osobowych Serwisu dbają o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wypełnia obowiązki z niego wynikające, a także umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych, ich aktualizację lub usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?

Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem portalu. Nadto, przetwarzamy dane Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z serwisu.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Dane przetwarzamy od momentu udzielenia zgody do chwili jej odwołania lub zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych czy też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.

Czy możemy przekazywać dane?

Państwa dane będą przekazywane wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom, prokuraturze, Policji). Nie będą one przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje odnośnie przetwarzanych przez nas danych?

W przedmiocie wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do Inspektora Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Radomiu na adres: Izba Adwokacka w Radomiu, ul. Młynarska 10, 26-600 Radom z dopiskiem „do IODO” lub drogą elektroniczną na adres : ora.radom@adwokatura.home.pl

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem danych już przetworzonych. Zgoda może zostać cofnięta również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na nasze adresy mailowe: zaneta.zacharska@adwokatmendyka.pl lub michal.mendyka@adwokatmendyka.pl.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych w sposób naruszający przepisy RODO.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Kancelaria przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 1 lit. F RODO.