Adwokat Żaneta Zacharska – Mendyka

świadczy pomoc prawną przede wszystkim z obszaru:

  • prawa pracy – m.in. w sprawach o: odszkodowania z tytułu niezasadnego czy bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, kary porządkowe, sprostowanie świadectwa pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, naruszenie zakazu konkurencji i inne;
  • ubezpieczeń społecznych – m.in. w sprawach o: ustalanie okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalanie podstaw wymiaru składek, ustalanie wysokości emerytur i inne, emerytura z USA i z Polski, emerytura z Australii i z Polski;
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. w sprawach o: rozwody, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustanowienie rodziny zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, podział majątku wspólnego;
  • prawa cywilnego – m.in. w sprawach o: zapłatę, ustalenie istnienia nieważności umów o kredyty tzw. frankowe, odszkodowanie i zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisja, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, rozgraniczenie, ubezwłasnowolnienie, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu,  wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, egzekucja długów, ugody z wierzycielami w sprawie spłaty zadłużeń, depozyt adwokacki.

https://www.linkedin.com/in/zaneta-zacharska-mendyka-42206628

Adwokat Michał Mendyka

świadczy pomoc prawną przede wszystkim z obszaru:

  • szeroko rozumianego prawa karnego – m.in. prowadzi obrony w sprawach karnych na etapach: postępowania przygotowawczego (przesłuchania przed Policją, Prokuraturą i innymi organami), postępowania sądowego i wykonawczego (odroczenie, zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczny, wyroki łączne);
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. w sprawach o: rozwody, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustanowienie rodziny zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, podział majątku wspólnego;
  • prawa cywilnego – m.in. w sprawach o: zapłatę, zasiedzenie, uwłaszczenie, eksmisja, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, rozgraniczenie, ubezwłasnowolnienie, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, upadłość konsumencką;
  • prawa ubezpieczeń społecznych – m.in. w sprawach o emerytury w warunkach szczególnych.